Privatlivspolitik


Databehandling og generelle forbehold


3.1 - Persondata – registrering og behandling

Når du indtaster dine data, og ROYALL.DK dermed registrerer dem, skal du informeres om følgende:


3.1.1 - Hvilke kundedata

Dine data som kunde kan være dels obligatoriske, dels valgfri.

Obligatoriske data er: Navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail.


3.1.2 - Formål med dine kundedata

Du skal indtaste dine kundedata, således at vi har mulighed for dels at ekspedere ordrer til dig, dels at kunne komme i kontakt med dig, hvis der skulle mangle informationer til leveringen af de bestilte varer.

Dine kundedata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ROYALL.DK.

Vi gemmer dine kundedata så længe, at vi overholder de forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven. Her er typisk tale om 5 år beregnet fra tidspunktet, hvor et køb foretaget af dig. Data vil i den forbindelse være faktura og betalingstransaktion, således at disse er beskyttet mod ødelæggelse eller misbrug.

Tilmelder du dig

ROYALL.DK videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte.


3.1.3 - Den dataansvarlige

Alle shopservere, som benyttes til lagring af dine kundedata er placeret hos et internationalt hostingcenter, der er en anerkendt udbyder af shop- og hostingløsninger på Internet.

Den løsning, som vi benytter os af, omfatter et sikkerhedsniveau på allerhøjeste niveau.

Betalingssystem:

Betalingssystemet er godkendt, og servere, hvorpå løsningen og betalingssystem foregår, står placeret i sikrede serverrum med tyverialarm, nødstrømsanlæg, aircondition og overvågning.


3.1.4 - Indsigt og indsigelse

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger ROYALL.DK har registreret om dig. Du har desuden ret til at få foretaget ændringer i oplysningerne.

I så fald kan du rette henvendelse til os via mail eller per telefon.

ROYALL.DK er naturligvis også behjælpelig med at besvare spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger.


3.1.5 - Automatisk indsamling af oplysninger, der ikke er personhenførbare

Når du besøger ROYALL.DK.dk – og enhver anden hjemmeside – efterlader du nogle elektroniske spor, som beskrives nedenfor.

Det er ud fra disse oplysninger IKKE muligt at genkende enkelte personer og dermed heller ikke dig.

www.ROYALL.DK.dk gør brug af cookies, som identificerer din computer overfor vores websted. Cookies benyttes som regel til at sende brugere en personligt tilpasset webside, og de bruges også for at danne eksempelvis en "indkøbskurv", når du bestiller varer.

Cookies kan altid fjernes fra din browser, og du vil i de fleste browsere kunne finde vejledning til dette under hjælp.

Din browser videresender standardmæssigt oplysninger til de internetsider, som den besøger. Det er først og fremmest visse oplysninger om din pc. Der er som hovedregel tale om din ip-adresse (din adresse på Internet) samt browserfabrikat og versionsnummer.

De oplysninger, som vi får på denne måde, og som ikke er personhenførbare, bruger vi udelukkende i forbindelse med driften af hjemmesiden og til at forbedre vores hjemmeside.


3.2 - Betaling over Internet

Når du ved køb på ROYALL.DK.dk betaler med betalingskort, bliver data krypteret under transmissionen på internet.

Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og ROYALL.DK.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre.

En sådan forbindelse (SSL-forbindelse) kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. Typisk vil der også fremkomme en dialogboks, som gør dig opmærksom på, at du er på vej over på en sikker side.

ROYALL.DK.dk har en indløsningsaftale med Nets, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på ROYALL.DK.dk, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger.

Vi beholder udelukkende en kvittering fra PAYPAL, som gør, at vi kan trække det beløb, som du har accepteret.

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at betalingstransaktionen ikke gennemføres endeligt, førend den købte vare er afsendt fra vores lager.


3.3 - Forbehold


3.3.1 – Produktinformation

Der tages forbehold for ukorrekt billedmateriale.

Desuden tager vi forbehold for prisstigninger, valutaændringer og afgiftsændringer.


3.3.2 - Ansvarsbegrænsning

Fremsættes et erstatningskrav overfor ROYALL.DK, vil dette blive opgjort i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

ROYALL.DK har dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.


3.3.3 - Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det ROYALL.DK for ethvert ansvar, og ROYALL.DK forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist.

Under force majeure henhører blandt andet arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for ROYALL.DK's kontrol, og som påvirker ROYALL.DK’s muligheder for at opfylde vores leveringsforpligtelser.


3.3.4 - Jobsøgning

Hvis du vælger at sende en jobansøgning til ROYALL håndterer vi dine oplysninger fortroligt.
Kun betroede medarbejdere, for hvem processen er relevant, har adgang til ansøgninger samt behandling af disse.

Vi kan opbevare din ansøgning i op til 6 måneder efter modtagelse.
Elektroniske filer samt eventuelle fysiske ansøgninger opbevares aflåst.
Efter 6 måneder vil materialet blive slettet og/eller makuleret. Du kan såfremt ønsket, og som nævnt i disse betingelserne pkt. 3.1.4, altid få ændret i dineoplysninger.

Ligeledes har du ret til at få slettet dine oplysninger og få dem udleveret på et elektronisk medie.
Ønsker du at blive slettet, kontakt da vores kundeservice på:support@royall.dk.